Posts by Studio Mazzini

Nov ugoden razpis Slovenskega podjetniškega sklada

Na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada (https://podjetniskisklad.si)  je objavljen nov razpis “P1 plus 2019 – Garancija Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere”, ki jih razpisuje Sklad z več slovenskimi bankami.

Produkt P1 plus 2019 je namenjen hitrejšemu, lažjemu in cenejšemu pridobivanju bančnih kreditov, ki zagotavljajo rast in razvoj MSP preko novih naložb, posodabljanja tehnološke opreme in zagotavljanja obratnega kapitala v povezavi z investicijami in razvojnim projektom. Podjetjem je tako omogočeno konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti, izboljšanje financiranja obratnih sredstev, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega ter ohranjanje in/ali ustvarjanje novih delovnih mest in spodbujanje zasebnih vlaganj ter krepitev razvojno tehnoloških rešitev v podjetju.

Ugodnost kredita je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov. Garancija Sklada predstavlja povečano možnost pridobitve kredita za tista podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega kredita ali za podjetja, ki želijo del svojih jamstev sprostiti za nov investicijski ciklus.

 

Skupna višina razpisanih sredstev za izdajanje garancij je največ do 72.000.000 EUR.

 

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju MSP), ki se kot pravne ali fizične osebe, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge in zavodi, ter socialna podjetja (so.p.) s statusom gospodarske družbe, zadruge in zavoda, ki so se preoblikovale po Zakonu o socialnem podjetništvu.

V okvir MSP po tem razpisu sodijo podjetja, ki imajo vsaj 1 zaposlenega in manj kot 250 zaposlenih, prav tako imajo letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR.

 

Za več informacij ali za pripravo dokumentacijo izpolnite obrazec in nam ga posredujte na mejl: info@poslovninacrt.si.

 

 

Preberi več

Elevator pitch – kako v 2 minutah povedati bistvo poslovne ideje?

KW: Elevator pitch, podjetniška ideja, investitorji, podjetništvo, promocija

 

Elevator pitch je enostavna metoda, ki jo uporabljajo startupi v Silicijevi dolini in tudi drugod pri predstavitvi svoje ideje investitorjem. Gre za bistvo bistva poslovnega modela oziroma poslovnega načrta, kjer v dveh minutah povemo, kakšna je naša rešitev in zakaj je boljša od konkurentov, kdo so kupci, kdo sestavlja podjetniško ekipo, koliko denarja rabimo in kakšen donos bo imel investitor, če bo investiral v nas. Zakaj dve minuti? Gre predvsem za to, da imajo investitorji zelo malo časa, startupov, ki potrebujejo denar, pa je veliko. Zato je toliko bolj pomembno, da v tistih dveh minutah uspe investitorja navdušiti.

 

Pri tem pa elevator pitch predstavlja zgolj vrh ledene gore. Če nismo prej naredili poslovnega načrta ali vsaj poslovnega modela, potem ne bomo mogli suvereno predstaviti poslovne ideje v dveh minutah. Poleg tega moramo biti pripravljeni tudi na različna, tudi nehvaležna vprašanja, ki jih lahko postavijo investitorji.

 

Trening elevator pitcha nam pride prav, tudi če ideje ne bomo predstavljali investitorjem. Koristi nam lahko že pri dogovarjanju za kredit na banki, kjer izpademo bolj prepričljivi, če znamo podjetniško idejo predstaviti kratko in jedrnato.

Preberi več

Poslovni načrt kot koristen test pred vstopom na trg

Pogosto se zgodi, da podjetnik vstopi na trg, še preden natančno premisli, kdo so njegovi bodoči kupci in konkurenti. Poslovni načrt zato predstavlja pomembno varovalko, ki podjetnika takorekoč prisili, da odgovori na zgornja vprašanja. Bolje, da se to zgodi prej kot kasneje, saj se napake lažje popravljajo na papirju kot neposredno na trgu.

 

Druga napaka, ki jo lahko stori podjetnik, je ta, da ne naredi vsaj osnovne kalkulacije prihodkov in odhodkov svojega bodočega poslovanja. Že enostaven izračun v Excelu nam lahko pokaže, ali bo podjetnik pokrival stroške in ustvarjal dobiček tekom naslednjih mesecev in let, ali pa se bodo pri določenih mesecih pojavile težave. Kot je nekoč rekel nek bodoči podjetnik: »Če se že v Excelu ne izide, se potem pa sploh ne bo. »

 

Pri tem pa niso pomembni zgolj prihodki in odhodki, ampak tudi denarni tok. Le-ta nam pove, ali bo podjetnik imel dovolj denarja za pokrivanje tekočih stroškov ali ne. Prihodki se od denarnega toka razlikujejo namreč v tem, da so zabeleženi takrat, ko je račun izdan, ne pa tudi še plačan.  Tekoče stroške pa lahko pokrivamo zgolj s prihodki, ki so že plačani. Prav zaradi tega je načrtovanje denarnega toka podjetnika tako pomembno.

 

Enostaven načrt prihodkov in odhodkov ter tudi denarnega toka si lahko naredite sami, če obvladate vsaj osnovni nivo Excela. Lahko pa uporabite tudi katerega od brezplačnih programov. Primer programa, ki poleg načrta prihodkov in odhodkov ter drugih finančnih kazalnikov upošteva tudi načrt  denarnih tokov, lahko najdete na straneh Slovenskega podjetniškega sklada:

http://www.podjetniskisklad.si/sl/pomoc-uporabnikom/pripomocki-za-pripravo-vloge/pripomocek-za-pripravo-poslovnega-nacrta

Preberi več

S poslovnim načrtom preverimo poslovno idejo

Vsak podjetnik potrebuje inovativno idejo, če hoče na današnjem konkurenčnem trgu uspeti. Ideja, ki jo podjetnik razvije, pa ne nastane čez noč. Pogosto traja mesece, da primerno dozori. Podjetnik v tem času raziskuje, opazuje in testira različne možnosti njene izvedbe.

 

Eno od možnosti, kako lahko podjetnik svojo idejo bolj sistematično preveri, s tem pa prihrani tudi čas, predstavlja poslovni načrt. Z njim dobi hitro povratno informacijo, ali je njegova ideja dovolj dobro razdelana za vstop na trg, ali pa je potrebno kakšno zadevo še dodatno razmisliti oziroma narediti še dodatno raziskavo trga. Analiza konkurence nam recimo lahko poda pomemben vpogled v to, ali je naša ideja dovolj razlikovalna od tekmecev in ali nas bo kupec znal ločiti od njih. Biti drugačen, ne samo boljši od tekmecev, je namreč ena ključnih skrivnosti uspešnih podjetnikov.

 

V okviru priprave poslovnega načrta in izmenjave idej se nadalje pogosto zgodi, da podjetnik dobi novo idejo za nov izdelek ali storitev oziroma za novo ciljno skupino, o kateri prej niti ni razmišljal.  S tem si podjetnik lahko še dodatno izboljša svojo konkurenčnost.

 

Poslovni načrt poleg tega predstavlja nadvse koristno orodje za to, da podjetnik pogleda svojo preteklost, sedanjost in razmisli o prihodnosti. Operativne aktivnosti podjetnikom lahko vzamejo toliko časa, da pogosto pred sabo vidijo zgolj drevesa, ne pa tudi gozda. Poslovni načrt tukaj predstavlja dragoceno pomoč podjetniku, da pridobi boljši pregled nad svojim bodočim poslovanjem, predvsem pa se bolje pripravi na priložnosti, ki se bodo pojavile v prihodnosti.

Preberi več

Poslovni načrt je živa stvar

Poslovni načrt ni zgolj papir, ki ga napiše svetovalec in ga podjetnik nese na banko. Je dokument, ki ga lahko uporabimo za več namenov. Gre v prvi vrsti za neke vrste refleksijo delovanja podjetnika in njegove ekipe, ki s poslovnim načrtom dobi pregled nad tem, kaj je ustvaril do sedaj, kje se trenutno nahaja in kakšni so obeti za prihodnost. Nadalje boste pri pogajanjih za kredit na banki ali pri investitorju bolj prepričljivi, če boste imeli izdelan poslovni načrt. Prav vam bo prišel tudi pri prijavi na različne razpise, kot so npr. razpisi Slovenskega podjetniškega sklada:

http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi.

 

Poslovni načrt pa vam pride prav še pri vsaj dveh zadevah: izdelavi spletne strani in celostne grafične podobe. Slednje lahko dokažemo iz lastnih izkušenj na podlagi dolgoletnega uspešnega sodelovovanja z družbo Studio Mazzini d.o.o. s katero smo izvedli uspešne projekte za različne naročnike.

 

Spletna stran potrebuje primerno vsebino in tudi dovolj atraktivno zgodbo, ki mora imeti rep in glavo. Poslovni načrt je pri tem lahko odlično izhodišče, saj v njem opredelimo precejšnji del vsebine, ki jo nato lahko objavimo na spletni strani – od poslanstva, vizije, ciljev, predstavitve ponudbe, poudarjenih konkurenčnih prednosti, referenc, ekipe in podobno. Več o izdelavi spletne strani si lahko preberete tukaj: http://www.studiomazzini.si/storitve/apps-internet/.

 

Poslovni načrt prav tako lahko koristno uporabimo kot izhodišče za izdelavo celostne grafične podobe (http://www.studiomazzini.si/storitve/oblikovanje/). Pri tem pa ne govorimo o znaku, ki vam ga na hitro izdela oblikovalec. Govorimo o celostni grafični podobi, ki vas bo predstavljala naslednjih 5 ali 10 let na vseh promocijskih gradivih. Z njo boste morali biti zadovoljni najprej vi, navdušiti pa bo morala tudi vaše kupce, poslovne partnerje in druge deležnike. Zato je še toliko bolj pomembno, da so izhodišča zanjo prava in dobro premišljena. Več o pomenu celostne grafične podobe za podjetje boste našli tukaj:  http://www.studiomazzini.si/storitve/oblikovanje/

Preberi več
WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com