Archives for Uncategorized

Poslovni načrt kot koristen test pred vstopom na trg

Pogosto se zgodi, da podjetnik vstopi na trg, še preden natančno premisli, kdo so njegovi bodoči kupci in konkurenti. Poslovni načrt zato predstavlja pomembno varovalko, ki podjetnika takorekoč prisili, da odgovori na zgornja vprašanja. Bolje, da se to zgodi prej kot kasneje, saj se napake lažje popravljajo na papirju kot neposredno na trgu.

 

Druga napaka, ki jo lahko stori podjetnik, je ta, da ne naredi vsaj osnovne kalkulacije prihodkov in odhodkov svojega bodočega poslovanja. Že enostaven izračun v Excelu nam lahko pokaže, ali bo podjetnik pokrival stroške in ustvarjal dobiček tekom naslednjih mesecev in let, ali pa se bodo pri določenih mesecih pojavile težave. Kot je nekoč rekel nek bodoči podjetnik: »Če se že v Excelu ne izide, se potem pa sploh ne bo. »

 

Pri tem pa niso pomembni zgolj prihodki in odhodki, ampak tudi denarni tok. Le-ta nam pove, ali bo podjetnik imel dovolj denarja za pokrivanje tekočih stroškov ali ne. Prihodki se od denarnega toka razlikujejo namreč v tem, da so zabeleženi takrat, ko je račun izdan, ne pa tudi še plačan.  Tekoče stroške pa lahko pokrivamo zgolj s prihodki, ki so že plačani. Prav zaradi tega je načrtovanje denarnega toka podjetnika tako pomembno.

 

Enostaven načrt prihodkov in odhodkov ter tudi denarnega toka si lahko naredite sami, če obvladate vsaj osnovni nivo Excela. Lahko pa uporabite tudi katerega od brezplačnih programov. Primer programa, ki poleg načrta prihodkov in odhodkov ter drugih finančnih kazalnikov upošteva tudi načrt  denarnih tokov, lahko najdete na straneh Slovenskega podjetniškega sklada:

http://www.podjetniskisklad.si/sl/pomoc-uporabnikom/pripomocki-za-pripravo-vloge/pripomocek-za-pripravo-poslovnega-nacrta

Read more

S poslovnim načrtom preverimo poslovno idejo

Vsak podjetnik potrebuje inovativno idejo, če hoče na današnjem konkurenčnem trgu uspeti. Ideja, ki jo podjetnik razvije, pa ne nastane čez noč. Pogosto traja mesece, da primerno dozori. Podjetnik v tem času raziskuje, opazuje in testira različne možnosti njene izvedbe.

 

Eno od možnosti, kako lahko podjetnik svojo idejo bolj sistematično preveri, s tem pa prihrani tudi čas, predstavlja poslovni načrt. Z njim dobi hitro povratno informacijo, ali je njegova ideja dovolj dobro razdelana za vstop na trg, ali pa je potrebno kakšno zadevo še dodatno razmisliti oziroma narediti še dodatno raziskavo trga. Analiza konkurence nam recimo lahko poda pomemben vpogled v to, ali je naša ideja dovolj razlikovalna od tekmecev in ali nas bo kupec znal ločiti od njih. Biti drugačen, ne samo boljši od tekmecev, je namreč ena ključnih skrivnosti uspešnih podjetnikov.

 

V okviru priprave poslovnega načrta in izmenjave idej se nadalje pogosto zgodi, da podjetnik dobi novo idejo za nov izdelek ali storitev oziroma za novo ciljno skupino, o kateri prej niti ni razmišljal.  S tem si podjetnik lahko še dodatno izboljša svojo konkurenčnost.

 

Poslovni načrt poleg tega predstavlja nadvse koristno orodje za to, da podjetnik pogleda svojo preteklost, sedanjost in razmisli o prihodnosti. Operativne aktivnosti podjetnikom lahko vzamejo toliko časa, da pogosto pred sabo vidijo zgolj drevesa, ne pa tudi gozda. Poslovni načrt tukaj predstavlja dragoceno pomoč podjetniku, da pridobi boljši pregled nad svojim bodočim poslovanjem, predvsem pa se bolje pripravi na priložnosti, ki se bodo pojavile v prihodnosti.

Read more

Poslovni načrt je živa stvar

Poslovni načrt ni zgolj papir, ki ga napiše svetovalec in ga podjetnik nese na banko. Je dokument, ki ga lahko uporabimo za več namenov. Gre v prvi vrsti za neke vrste refleksijo delovanja podjetnika in njegove ekipe, ki s poslovnim načrtom dobi pregled nad tem, kaj je ustvaril do sedaj, kje se trenutno nahaja in kakšni so obeti za prihodnost. Nadalje boste pri pogajanjih za kredit na banki ali pri investitorju bolj prepričljivi, če boste imeli izdelan poslovni načrt. Prav vam bo prišel tudi pri prijavi na različne razpise, kot so npr. razpisi Slovenskega podjetniškega sklada:

http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi.

 

Poslovni načrt pa vam pride prav še pri vsaj dveh zadevah: izdelavi spletne strani in celostne grafične podobe. Slednje lahko dokažemo iz lastnih izkušenj na podlagi dolgoletnega uspešnega sodelovovanja z družbo Studio Mazzini d.o.o. s katero smo izvedli uspešne projekte za različne naročnike.

 

Spletna stran potrebuje primerno vsebino in tudi dovolj atraktivno zgodbo, ki mora imeti rep in glavo. Poslovni načrt je pri tem lahko odlično izhodišče, saj v njem opredelimo precejšnji del vsebine, ki jo nato lahko objavimo na spletni strani – od poslanstva, vizije, ciljev, predstavitve ponudbe, poudarjenih konkurenčnih prednosti, referenc, ekipe in podobno. Več o izdelavi spletne strani si lahko preberete tukaj: http://www.studiomazzini.si/storitve/apps-internet/.

 

Poslovni načrt prav tako lahko koristno uporabimo kot izhodišče za izdelavo celostne grafične podobe (http://www.studiomazzini.si/storitve/oblikovanje/). Pri tem pa ne govorimo o znaku, ki vam ga na hitro izdela oblikovalec. Govorimo o celostni grafični podobi, ki vas bo predstavljala naslednjih 5 ali 10 let na vseh promocijskih gradivih. Z njo boste morali biti zadovoljni najprej vi, navdušiti pa bo morala tudi vaše kupce, poslovne partnerje in druge deležnike. Zato je še toliko bolj pomembno, da so izhodišča zanjo prava in dobro premišljena. Več o pomenu celostne grafične podobe za podjetje boste našli tukaj:  http://www.studiomazzini.si/storitve/oblikovanje/

Read more
Velikost fonta
Kontrast