Poslovni načrt je živa stvar

Poslovni načrt ni zgolj papir, ki ga napiše svetovalec in ga podjetnik nese na banko. Je dokument, ki ga lahko uporabimo za več namenov. Gre v prvi vrsti za neke vrste refleksijo delovanja podjetnika in njegove ekipe, ki s poslovnim načrtom dobi pregled nad tem, kaj je ustvaril do sedaj, kje se trenutno nahaja in kakšni so obeti za prihodnost. Nadalje boste pri pogajanjih za kredit na banki ali pri investitorju bolj prepričljivi, če boste imeli izdelan poslovni načrt. Prav vam bo prišel tudi pri prijavi na različne razpise, kot so npr. razpisi Slovenskega podjetniškega sklada:

http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi

Poslovni načrt pa vam pride prav še pri vsaj dveh zadevah: izdelavi spletne strani in celostne grafične podobe. Slednje lahko dokažemo iz lastnih izkušenj na podlagi dolgoletnega uspešnega sodelovovanja z družbo Studio Mazzini d.o.o. s katero smo izvedli uspešne projekte za različne naročnike.

Spletna stran potrebuje primerno vsebino in tudi dovolj atraktivno zgodbo, ki mora imeti rep in glavo. Poslovni načrt je pri tem lahko odlično izhodišče, saj v njem opredelimo precejšnji del vsebine, ki jo nato lahko objavimo na spletni strani – od poslanstva, vizije, ciljev, predstavitve ponudbe, poudarjenih konkurenčnih prednosti, referenc, ekipe in podobno. Več o izdelavi spletne strani si lahko preberete tukaj: http://www.studiomazzini.si/storitve/apps-internet/.

Poslovni načrt prav tako lahko koristno uporabimo kot izhodišče za izdelavo celostne grafične podobe (http://www.studiomazzini.si/storitve/oblikovanje/). Pri tem pa ne govorimo o znaku, ki vam ga na hitro izdela oblikovalec. Govorimo o celostni grafični podobi, ki vas bo predstavljala naslednjih 5 ali 10 let na vseh promocijskih gradivih. Z njo boste morali biti zadovoljni najprej vi, navdušiti pa bo morala tudi vaše kupce, poslovne partnerje in druge deležnike. Zato je še toliko bolj pomembno, da so izhodišča zanjo prava in dobro premišljena. Več o pomenu celostne grafične podobe za podjetje boste našli tukaj:  http://www.studiomazzini.si/storitve/oblikovanje/